eatable flavor

[综合] eatable 可食性; 食品; 食物; 食用; 可以吃的; 食用; 可吃的; 可吃的东西  收藏  跳转到该词 Go To

[电子信息] eatable measuration 食品测量  收藏  跳转到该词 Go To

[综合] flavor 香精; 食用香料; 加香; 风格; 香型; ; 香料; 香气; 调香; 香气物质; 黄酮; 产品; ; 成分; ; ; 质; 香料单体; 精油; ; ; 香精香料; ; 剂; 烟用香精; ; ; 食品香料; 剂; ; 香气成分; ; 特点; 有特殊风格的产品; [夸克][风]; ; ; 道; 给...  收藏  跳转到该词 Go To

[电子信息] flavor kitchen 香料厨房  收藏  跳转到该词 Go ToTime Consumption:
For data:0.5869 s
For display:1.1875 s

成为高级搜索用户

学术词典
学术词典ADVANCE

更快速:速度提升一倍多

更悦目:界面更加人性化

更专业:词条分专业聚集

更自由:一键跳转到词条